Vildtsygdomme og hygiejne kursus

Jægere får på dette kursus udvidet deres horisont omkring vildtets anatomi, sygdomme og korrekt håndtering ift. hygiejne.

Tilmeld dig her: https://hadstenjagtforening.safeticket.dk/98077/Vildtsygdomme_og_hygiejne

Husk: At medbringe dit jagttegn til kurset – ellers kan du ikke få bevis for kurset.

Formål: Kurset opfylder lovkravene i EU forordning 853-2004, og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomheder.

Efter kurset skal kursisten have kendskab til følgende områder:

Indhold: 

  • Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd. 
  • Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme, miljøforurening eller andre 
    faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises. 
  • Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og udtagning af organer 
    m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt. 
  • Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og hygiejne i forbindelse 
    med afsætning af levende vildt. 

Målgruppe: Jægere, der ønsker at videresælge større mængder vildt til vildthåndteringsvirksomheder, eller som har brug for hygiejnebevis i forbindelse med jagt i udlandet, eksempelvis Tyskland.

Minimum 20 deltagere ellers aflyses arrangementet.  

Skriv en kommentar