Nye støjdæmpende tiltag på skydebanen

Vi ønsker at forbedre faciliteterne på vores skydebane, således at forholdene bliver endnu bedre både på og omkring skydebanen.
Det er et frivilligt initiativ, iværksat af Hadsten & Omegns Jagtforening, og vi har allerede bygget støjskærme op omkring standpladserne på skydebanen, der skal hjælpe til at styre lyden fra afgivet skud ind i støjvolden omkring banen.

Processer kan engang imellem være langtrukne, og selv en umiddelbar simpel ting, som at bygge afskærmning skal godkendes af politi og myndigheder før end man kan gøre dette.
Dette er gjort, og vi afventer nu kun at miljøgodkendelsen går igennem, således at vi kan forhøje den eksisterende støjvold, og virkelig få effekt ud af afskærmningerne der er bygget.

Formålet med indsatserne er IKKE at udvide vores skydetider, men at støjdæmpe endnu bedre end vi allerede gør, og som ER under gældende krav til skydebaner.

De officielle tilladte skydetider er:

Officeille tilladte skydetider

, hvilket vi aldrig har benyttet fuldt ud, da vi gerne vil tage hensyn til vores naboer.

Der er ydet en kæmpe indsats for at komme igang med hævning af voldene, da det viste sig at man ikke havde koter for så meget som et kloakdæksel i hele engdalen imellem Hadsten, Galten og Vissing.
Det har indtil videre kostet små 40.000,- kr. blot at få matrikuleringen igennem, og behandlingstiden hos Geodatastyrelsen og Matrikelstyrelsen har taget over 180 dage…. Men vi gør hvad vi kan for at speede det op.
Igen, vi gør hvad vi kan.

Vi har indtil videre haft en god dialog med naboerne, hvor miljøgodkendelsen har været i høring uden anmærkninger, og det offentlige hørringssvar burde derfor være en formsag.

Naboer har desuden lovet os arbejdsro i processen, og det takker vi naturligvis for.

Banen benyttes af jagttegnselever fra oplandet omkring Hadsten (Århus, Randers, Skanderborg) til træning og våbenhåndtering, og Naturstyrelsen benytter baneen til Jagttegnsprøver.
Vi gør en stor indsats for at lære nyjægere at ramme og skyde forsvarligt (For vildtets skyld).

Onsdage i sommerhalvåret benyttes til træning af flugtskytter, og i vinter halvåret er det lørdage.

Vi holder frivilligt lukket 4 mdr. om året, fra oktober til og med januar.