HOJ CUP

Kl. 09:00 til 16:00 Sidste Kortsalg kl. 13.00

2 ramte pulverduer/sorte duer belønnes med 1 pak patroner (sammenlægges fra alle skydninger).
Der er pulverduer/sorte duer i 1 rør på hver maskine på højre/venstre -duer.

Er man ikke tilstede under præmieuddelingen, tilfalder præmien næste placering.

HOJ-cup Jagtskydning

Her skydes til 40 duer (1-2-1-2-1-2-1), og eventuelle tillægsduer skydes til sidst på hver standplads (tildeles inden skydning går i gang)

Pris 200,- kr. kort. (Lukket skydning).

OBS: Det kræver 5 skydninger på tavlen (ikke nødvendigvis medlem) for at kunne deltage.

Tillægsduer udregnes ud fra de tre bedste skydninger på tavlen.
Tillægsduer til HOJ-cup gives som enkeltduer der skydes sidst i serien.
Har man ikke har 5 skydninger på tavlen er der altså ingen tillægsduer og man deltager ikke i patronskydningen.

Er der eksempelvis 8 tillægsduer fordeles de ligeligt på bagduer og sideduer.

Man skyder på 1 kort, men deltager i 2 puljer.
En 40 duers ordinær om pokaler i rækkerne J, D, A, M, V, SV og en 40 duers med tillægsduer med patronpræmier.

Puljerne afgøres ved lighed ved omskydning i hver pulje.

Finaleskydningen afgøres ved skydning til 2 dubleer i hver retning.
Ved fortsat lighed, traffes afgørelsen ved Shoot-off, dvs. skydning til to dubleer i hver retning, hvor resultatet på hver enkelt standplads er afgørende.

Præmier HOJ-cup med tillægsduer:

  1. Præmie 500 patroner
  2. Præmie 375 patroner
  3. Præmie 250 patroner
  4. præmie 125 patroner

Klubmester kåres ud fra 40 duers Ordinær.

HOJ CUP Sporting

Pris 200,- kr.

2 serier pr. kort. 1 x enkelt report, og 1 x sim.

De 5 bedst placeret avancere til finalen.

Finale skydes på et af skydeudvalget valgt program, og kvalificerede skytter tager ikke point fra indledende skydning med sig. Ergo, alle starter lige i fanelen.

Der er penge til de tre bedste (50% af  indskuddet udbetales i præmier).

Er der efter finalen lighed, afgøres dette i en Shoot-off, dvs. skydning til duer hvor resultatet pr. hver due er afgørende.  

Præmieskydning, 32 duers åben serie (1-2-2-2-1).

Pris 150,- kr. Pr. Kort.

Der skydes i [J,D], [A,SV] og [M,V].

50% af indskuddet udbetales i præmier.

Hvis skytternes placering i præmierækken ikke kan afgøres på antallet af træffere og afgivne skud, skal placeringen afgøres ved omskydning til to doubleer i hver retning, såfremt det drejer sig om 1., 2. eller 3. pladsen. Ved fortsat lighed efter een omskydning, træffes afgørelsen ved Shoot-off, dvs. skydning til to doubleer i hver retning, hvor resultatet på hver enkelt standplads(retning) er afgørende.

HOJ CUP