HOJ CUP

Kl. 09:00 til 16:00

Sidste Kortsalg kl. 13.00

2 ramte pulverduer/sorte duer belønnes med 1 pak patroner (sammenlægges fra alle skydninger).
Der er pulverduer/sorte duer i 1 rør på hver maskine på højre/venstre -duer.

Er man ikke tilstede under præmieuddelingen, tilfalder præmien næste placering.

HOJ-CUP Jagtskydning

Her skydes til 40 duer (1-2-1-2-1-2-1), og eventuelle tillægsduer skydes til sidst på hver standplads (tildeles inden skydning går i gang)

Pris 200,- kr. kort. (Lukket skydning).

OBS: Det kræver 5 skydninger på tavlen (ikke nødvendigvis medlem) for at kunne deltage.

Tillægsduer udregnes ud fra de tre bedste skydninger på tavlen.
Tillægsduer til HOJ-cup gives som enkeltduer der skydes sidst i serien.
Har man ikke har 5 skydninger på tavlen er der altså ingen tillægsduer og man deltager ikke i patronskydningen.

Er der eksempelvis 8 tillægsduer fordeles de ligeligt på bagduer og sideduer.

Man skyder en lukket serie (1 kort).
Altså en 40 duers serie med tillægsduer (hvis man har dette) med patronpræmier.

Puljerne afgøres ved lighed ved omskydning.

Finaleskydningen afgøres ved skydning til 2 dubleer i hver retning.
Ved fortsat lighed, traffes afgørelsen ved Shoot-off, dvs. skydning til to dubleer i hver retning, hvor resultatet på hver enkelt standplads er afgørende.

Præmier HOJ-cup med tillægsduer:

  1. Præmie 1000 patroner
  2. Præmie 750 patroner
  3. Præmie 500 patroner
  4. præmie 250 patroner

HOJ CUP Sporting

Pris 200,- kr.

2 serier pr. kort. 1 x enkelt report, og 1 x sim.

De 5 bedst placeret avancere til finalen.

Finale skydes på et af skydeudvalget valgt program, og kvalificerede skytter tager ikke point fra indledende skydning med sig. Ergo, alle starter lige i fanelen.

Der er penge til de tre bedste (50% af  indskuddet udbetales i præmier).

Er der efter finalen lighed, afgøres dette i en Shoot-off, dvs. skydning til duer hvor resultatet pr. hver due er afgørende.

Ved mere en 15 deltagere (ikke serier), deles puljen i 2, med 2/3 præmie til A-klassen og 1/3 del til B-klassen.

Præmieskydning, 32 duers åben serie (1-2-2-2-1).

Pris 150,- kr. Pr. Kort.

Der er ingen klassificering af skytter. Alle skyder i én pulje.

50% af indskuddet udbetales i præmier.
Puljen af skytter deles i 2 klasser, via lodtrækning efter endt skydning.

2/3 aF præmiepuljen går til A-klasse og 1/3 del går til B-klassen

Hvis skytternes placering i præmierækken ikke kan afgøres på antallet af træffere og afgivne skud, skal placeringen afgøres ved omskydning til to doubleer i hver retning, såfremt det drejer sig om 1., 2. eller 3. pladsen. Ved fortsat lighed efter een omskydning, træffes afgørelsen ved Shoot-off, dvs. skydning til to doubleer i hver retning, hvor resultatet på hver enkelt standplads (retning) er afgørende.

HOJ CUP