Bukkejagt

Medlemmer af Hadsten og Omegns Jagtforening leje sig ind i bukkejagten. Jagten udlejes ugevis og til én person pr. uge.
De første uger fordeles ved lodtrækning en fastsat aften hvert år (Kan ses i kalenderen)

Uger der ikke bliver fordelt under lodtrækningen kan efterfølgende lejes ved kontakt til Claus Kaa Bach, Tlf: 40 31 16 13 og eller Søren Mikkelsen, Tlf: 61 79 52 91.

Regler for riffeljagt

For alt jagt på foreningens områder, skal Jagtlov og foreningen retningslinjer overholdes.
Jagt i Hadsten og Omegns Jagtforening udlejes 1 uge af gangen til 600 kr. pr. periode.
Færdsel på arealer må kun ske i periode man har betalt.

Der må max nedlægges 1 stykke vildt pr. udlejning.

Det er tilladt at medbringe 1 til 2 gæster som observatører, der må dog kun medbringes 1 våben pr. område.

Afgivet skud og eftersøgninger skal hurtigst muligt indrapporteres til en kontakt i jagtudvalget pr. sms eller mail.
Ved afgivet skud og ikke leveret vildt SKAL schweisshund tilkaldes på jægers regning. (Nærmeste hundefører kan findes på http://schweiss.dk)

Finder schweisshund / fører synligt schweiss ophøre retten til videre jagt i perioden.
Findes der ikke schweiss eller findes der tydelige tegn på forbiskud indrapporteres forbi-skuddet og jagtretten fortsætter.

Nedlagt vildt afregnes med 30 kr. pr kg kød i brækket tilstand.

Specifikt for hjortejagt: Jæger skal sikre sig at kun lovligt hjortevildt nedlægges.

Udskriftvenlig version – LINK