kursusdag for flugtskydningsinstruktører og haglprøvesagkyndige / Frivillig Haglskydeprøve

Vi har i Hadsten & omegns Jagtforening haft dialog med Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund om at afholde en kursusdag for flugtskydningsinstruktører og haglprøvesagkyndige, så vi alle kan undervise / instruere og udføre haglprøverne ensartet.

Prøvesagkyndige møder ind kl. 09.00 og gennemgår instruktionen i plenum sammen med Lars Thune Andersen (DJF) og Lars Bruun Hansen (NS), hvor eventuelle spørgsmål besvares. Der vil også være en praktisk demonstration.

Flugtskydningsinstruktører møder ind kl. 11.00, og afkoget af formiddagens gennemgang med prøvesagkyndige gennemgås med instruktørerne, hvorefter de prøvesagkyndige ”øver” sig på instruktørerne.

Kl. 12.30 kommer flugtskydningsinstruktører og foreningsmedlemmer med generel interesse for emnet, og vi hjælpes ad med at instruere og bedømme / eksaminere.

For at vi er sikre på at få flest muligt interesserede med, har vi lavet 3 tilmeldingslister:

Skriv venligst navn og mobilnummer i feltet navn når du tilmelder dig (så vil du modtage en påmindelse når vi nærmer os kursusdagen).

Er du prøvesagkyndig, så brug denne liste: http://doodle.com/poll/enrx2gd7x8hpgwvz

Er du instruktør der underviser haglprøve aspiranter, så brug denne liste: http://doodle.com/poll/se4zwskrbf4d7d7q

Er du instruktør / foreningsmedlem der blot ønsker at se hvad en haglprøve går ud på, så brug denne liste: http://doodle.com/poll/b5ibfexaznhetaqs

N.B.: Det er IKKE en fuld haglskydeprøve, men kun bagduer vi skyder på dagen, da det udelukkende er våbenhåndteringen der har interesse, og ikke skydeevnerne.
Er der tid / overskud til det kan det være at der lukkes op for fuld Haglskydeprøve sidst på dagen.

Arrangementet er gratis, og Hadsten & Omegns Jagtforening sponsorerer duerne.

Patroner medbringer skytten selv.

Man kan læse instruksen for haglskydeprøven her: http://www.jaegerforbundet.dk/media/5833/instruks-for-haglskydepr%C3%B8ver-2016.pdf