Generalforsamling

Generalforsamling

26 Januar @ 18:0020:00

klok

Generalforsamling Skydebanen, Vissingvej 6, 8370 Hadsten KL 18:00

Der afholdes ordinær generalforsamling med efterfølgende spisning i klubhuset.

Dagsorden i henhold til vedtægter.:
1. valg af dirigent
2. bestyrelsens beretning
3. regnskabet
4. indkomne forslag
5. valg af formand / kasserer
6. valg til bestyrelse
7. valg af suppleanter
8. valg af revisor
9. pokaluddelinger
10. eventuelt.

ad. 4, indkomne forslag: Ønskes forslag behandlet på generalforsamlingen, skal disse i skriftlig form være formanden i hænde senest 14 dage i forvejen.

Mød op og hør om foreningens virke, og kom med ideer og visioner for fremtiden.
Husk – at det også er ved denne lejlighed, at årets Trofæpokal uddeles. Medbring dit bedste danske trofæ fra sæson 2011. Mødets deltagere stemmer om hvilket af de medbragte trofæer, der skal have pokalen. Også Årets Krage-Skade- pokal uddeles ved mødet, så medbring ben fra disse fugle, som er nedlagt siden sidste års generalforsamling. Desuden overrækkes årets Fiduspokal, samt evt. øvrige opmærksomheder.

Generalforsamlingen efterfølges af spisning, tilmelding er bydende nødvendig.

Kan gøres på mail til Rasmus.kjeldgaard@gmail.com

Husk at medbringe vandrepokaler