Vingeundersøgelsen – december 2014

I december måned har Vingeundersøgelsen modtaget i alt 2.197 vinger fra 158 jægere landet over. I gennemsnit indsendte hver jæger 13,9 vinge, spændende fra 1 vinge til 132 vinger fra den jæger, der indsendte flest.

Vingerne kom fra fugle nedlagt på i alt 218 forskellige lokaliteter. Samlet er antallet af vinger i sæsonen 2014/15 nu oppe på 8.270 vinger, hvilket stadig er noget lavere end på samme tid sidste år, hvor der var indsendt 9.856 vinger. Med december måneds vinger har vi indhentet noget af det efterslæb, vi havde opbygget, men er samlet set stadig bagefter med ca. 1.600 vinger i forhold til sidste år. Samlet er vi ved udgangen af december oppe på 60,6% af sidste sæsons total, så vi håber på en god slutspurt i januar. I sidste sæson modtog vi mere end 4.000 vinger efter nytår, så forhåbentlig når vi at runde de 10.000 vinger, inden sæsonen afsluttes. Med fortsat mildt vintervejr og med gåsejagt på landarealerne i januar burde dette mål ikke være uopnåeligt.

Læs resultatet af hele undersøgelsen her