Temaaften om råvildsforvaltning 30. Oktober

Temaaften om RÅVILDTFORVALTNING

Skyder vi for meget til væggen og for lidt til fryseren?

I samarbejde med kredse og jagtforeninger afholdes en række temaaftener om råvildtforvaltning.

Vi vil bl.a. drøfte følgende områder:
· DJ’s politiske retning for forvaltning af råvildt
· Råvildtsundhed, mulige tegn på ”råvildtsyge”
· Anbefalinger til forvaltning af råvildt
Målgruppen er jægere, lodsejere og andre naturinteresserede.
Oplægsholdere på temaaftnerne er forskere, praktikere,
vildtkonsulenter og medarbejdere fra DJ.

Kalø
Den 30. oktober kl. 19.00 – 22.00,
Jagtens Hus, Molsvej 34,
8410 Rønde

Se mere her: http://www.jaegerforbundet.dk/det-sker-i-dj/konferencer-og-temadage/
Ordstyrer: Jagtfaglig Chef/Afdelingschef Rådgivning og Uddannelse Niels Søndergaard

 

Print venlig plakat

 

Skriv en kommentar