Strukturdebat møde i Kreds 3 d. 20/11 i Jagtens Hus

Strukturdebat møde i Kreds 3 d. 20/11 i Jagtens Hus

 

Arbejdet med at forme Danmarks Jægerforbunds fremtidige struktur blev skudt i gang på repræsentantskabsmødet i 2018, hvor et flertal vedtog der skulle nedsættes et udvalg, som skulle komme med forslag til ny struktur.

Dette udvalg er blev nedsat efter sommerferien og er nu i fuld gang med arbejdet og vil gerne debattere en fremtidig struktur med medlemmerne.

Så vil du høre om en kommende struktur i DJ og give input til denne, er det denne aften i Kreds 3 du har mulighed komme i dialog med bl.a. de udpegede medlemmer fra Kreds 3.

Alle medlemmer er meget velkommen.

  •  Sted: Jagtens Hus, Kantinen – Molsvej 34, 8710 Rønde
  •  Start dato/tid: 20-11-2018 18:00:00
  •  Slut dato/tid: 20-11-2018 21:00:00

Skriv en kommentar