Skydetider – Kredsskydning

Hadsten og Omegns Jagtforening er repræsenteret med flere hold til kreds-skydningen den 26. Maj.

Skal du skyde, eller har du lyst til at være tilskuer, så kan du finde skydtiderne for holdene her

Skytter der ikke deltager på hold skal have afhentet skydekort inden kl. 12.00, og de skyder ind imellem holdene.

(Skydetiderne er taget fra https://www.jaegerforbundet.dk/kredse/kreds-3/nyt-fra-kreds-3/2019/skydetider-kredsskydning-2019-i-kreds-3/)

Skriv en kommentar