Regulering af rågeunger

Tilladelse rekvireres via mrm-cb@firma.tele.dk

Husk at jeg skal have en kopi af jagttegn + våbentilladelse MED dato på

Alle skal melde tilbage til mig senest d. 20-06-2022 med antal samt område.

Dette er en nødvendighed da kommunen skal videresende det til Naturstyrelsen.

Alle der ønsker at deltage i reguleringen kan kontakte Claus Bach på følgende: 4045 5866

Knæk og bræk.

Skriv en kommentar