Regulering af Rågeunger 2018

Råger er flere steder til stor gene. Ansøgning om regulering er derfor mulig i perioden 1. maj til og med 15. juni, fra solopgang til solnedgang.

Ønsker du at deltage i regulering, så send en kopi af din våbentilladelse og jagttegn til Claus Bach på email: mrm-cb@firma.tele.dk. Claus vil herefter sende de aktuelle tilladelser retur. Senest 16. juni bedes du sende en tilbagemelding på antal nedlagte råger til Claus Bach . Dette er væsentligt, da vi skal melde samlet tilbage til kommunen.

Har du behov for at få reguleret råger, skal du udfylde ansøgningen på: http://svana.dk/jagt/skadevoldende-vildt/.
Når du modtager tilladelse fra Naturstyrelsen, sendes den til Claus Bach på mrm-cb@firma.tele.dk (Det er kun muligt at søge om regulering på egen jord)

Skriv en kommentar