Generalforsamling 2020

Tidspunkt: 28. januar 2020, kl. 18.00

Lokation: Skydebanen, Vissingvej 6, 8370 Hadsten

Der afholdes ordinær generalforsamling i klubhuset. Dagsorden i forhold til vedtægter, med efterfølgende spisning i klubhuset. .

Dagsorden:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Gennemgang af regnskab
4: Indkomne forslag
5: Valg af formand / Kasserer
6: Valg til bestyrelse
7: Valg af suppleanter
8: Valg af revisor
9: Pokaluddelinger
10: Eventuelt.

Ad. 4, indkomne forslag:
Ønskes forslag behandlet på generalforsamlingen, skal disse i skriftlig form være formanden i hænde senest 14 dage i forvejen. Mail: petergjagt@gmail.com 

Mod op og hør mere om foreningens virke og visioner til fremtiden. Husk! – det også er ved denne lejlighed, at vi stemmer om årets trofæ pokaler. Så medbring dit bedste danske trofæ fra sidste sæson. Der uddeles præmie til bedste Danske Råbuk, Dansk Hjort og Krage/Skade.

Desuden overrækkes årets Fiduspokal, samt evt. øvrige opmærksomheder.
Da vi afslutter med spisning er tilmelding bydende nødvendigt.

Du kan tilmelde dig lige her:
https://doodle.com/poll/nnczakt7yzzrrmhn

Kontaktperson:

Peter Glavind tlf: 2897 1319

Email: petergjagt@gmail.com

Skriv en kommentar