Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Vi har så småt taget hul på 2018, vi invitere derfor til årets generalforsamling med spisning.
Igen i år afslutter vi med en herlig omgang spisning, tilmelding er derfor nødvendigt og kan gøre på linket her nederst.

Dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Gennemgang af regnskab
4: Indkomne forslag
5: Valg af formand / Kasser
6: Valg til bestyrelse
7: Valg af suppleanter
8: Valg af revisor
9: Pokal-uddeling
10: Eventuelt.

ad. 3, indkomne forslag: Ønskes forslag behandlet på generalforsamlingen, skal disse i skriftlig form være formanden i hænde senest 14 dage i forvejen.
Skriv gerne hvis du har ideer til arrangementer eller andre aktiviteter du savner.

Husk! – det også er ved denne lejlighed, at vi stemmer om årets trofæ pokaler.
Så medbring dit bedste danske trofæ fra sidste sæson.

Der uddeles præmie til bedste Danske Råbuk, Dansk Hjort og Krage/Skade.
Desuden overrækkes årets Fiduspokal, samt evt. øvrige opmærksomheder.

Kontaktperson:
Peter Glavind tlf: 2897 1319
Email: Ommestrupgaard@hotmail.com

http://www.hadstenjagtforening.dk/events/generalforsamling-2018/

 

Skriv en kommentar