Corona åbning

Vi har fået politiets tilladelse til at mødes og skyde igen, men der er et men…

Vi har et areal på omkring 21.000 m2.

Der er 4 standpladser på vores jagtbane, og der er ~40 m imellem hver station, der er bagduer, højreduer, venstreduer og spidsduer.

Max 1 mand på standplads ad gangen plus dommer/udtrykker.

Max 40 mand på de 21.000 m2 på samme tid, når alle afstande overholdes og vi følger rådene fra Jægerforbundet der vil blive printet og hængt op og fulgt: https://www.jaegerforbundet.dk/media/15126/vejledning-for-udend%C3%B8rsaktiviteter-i-danmarks-j%C3%A6gerforbund.pdf

Der er rigeligt med sprit, handsker og ingen kontakt.

Det vil kræve billet for at få adgang til banen, og det bliver kun for medlemmer.

Man booker tid til et aftalt tidsrum, af given varighed sikkert omkring 1,5 time for et “pas”, hvorefter man som i svømmebadet i gamle dage skal forlade skydebanen (også parkeringspladsen).

Brydes disse regler, og bøde modtages af politiet, for ikke at følge vejledningen, som vi naturligvis gør, er der fælles hæfte. Ergo alle betaler beløb = (bøde / antal på banen) på givne tidspunkt.

For at dette overhovedet kan køre, kræves der en baneleder og en instruktør til at servicere banen.
Har vi ikke “Corona-hjælpere” nok, aflyses skydningen.
Dette er ikke en pres-bal, men blot en nøgtern konstatering – Er der ingen frivillige er der ingen skydning.

Har du lyst og har du måske allerede en instruktør uddannelse er du velkommen til at melde dig til på Corona-vagtholdet.

Indtil videre er der kun 1 Corona skydning, og det er onsdag d. 29. april.
Om vi skal skyde igen d. 6. maj vides i skrivende stund ikke.

Skriv en kommentar