Generalforsamling 2022

Tidspunkt: 25. januar 2022, kl. 18.00

Lokation: –> D-aula, Østervangskolen, Hammelvej 9, 8370 Hadsten <–

Læg mærke til adressen!

Dagsorden i forhold til vedtægter, med efterfølgende spisning.

Dagsorden:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Gennemgang af regnskab
4: Indkomne forslag
5: Valg af formand / Kasserer
6: Valg til bestyrelse
7: Valg af suppleanter
8: Valg af revisor
9: Pokaluddelinger
10: Eventuelt.

Ad. 4, indkomne forslag:
Ønskes forslag behandlet på generalforsamlingen, skal disse i skriftlig form være formanden i hænde senest 14 dage i forvejen. Mail: petergjagt@gmail.com 

Mød op og hør mere om foreningens virke og visioner til fremtiden. Husk! – det også er ved denne lejlighed, at vi stemmer om årets trofæ pokaler. Så medbring dit bedste danske trofæ fra sidste sæson. Der uddeles præmie til bedste Danske Råbuk, Dansk Hjort og Krage/Skade.

Desuden overrækkes årets Fiduspokal, samt evt. øvrige opmærksomheder.
Da vi afslutter med spisning er tilmelding bydende nødvendigt.

Kontaktperson:

Peter Glavind tlf: 2897 1319

Email: petergjagt@gmail.com

Du kan tilmelde dig lige her:
https://doodle.com/poll/hgd5irx39cmyk4zi?utm_source=poll&utm_medium=link


Skriv en kommentar