Bukkejagt

Medlemmer af Hadsten og Omegns Jagtforening leje sig ind i bukkejagten. Jagten udlejes ugevis og til én person pr. uge.
De første uger fordeles ved lodtrækning en fastsat aften hvert år (Kan ses i kalenderen)

Uger der ikke bliver fordelt under lodtrækningen kan efterfølgende
lejes ved kontakt til Rasmus Kjeldgaard eller Peter Glavind.

Regler for riffeljagt

For alt jagt på foreningens områder, skal Jagtlov og foreningen retningslinjer overholdes.
Jagt i Hadsten og Omegns Jagtforening udlejes 1 uge af gangen til 600 kr. pr. periode.
Færdsel på arealer må kun ske i periode man har betalt.

Der må max nedlægges 1 stykke vildt pr. udlejning.

Det er tilladt at medbringe 1 til 2 gæster som observatører, der må dog kun medbringes 1 våben pr. område.

Afgivet skud og eftersøgninger skal hurtigst muligt indrapporteres til en kontakt i jagtudvalget pr. sms eller mail.
Ved afgivet skud og ikke leveret vildt SKAL schweisshund tilkaldes på jægers regning. (Nærmeste hundefører kan findes på http://schweiss.dk)

Finder schweisshund / fører synligt schweiss ophøre retten til videre jagt i perioden.
Findes der ikke schweiss eller findes der tydelige tegn på forbiskud indrapporteres forbi-skuddet og jagtretten fortsætter.

Nedlagt vildt afregnes med 30 kr. pr kg kød i brækket tilstand.

På arealer under Bidstrup er minimumskrav for bukke 6 ender. (Engstykke langt åen og skoven)

Specifikt for hjortejagt: Jæger skal sikre sig at kun lovligt hjortevildt nedlægges.

Udskriftvenlig version – LINK